Serwer jest tymczasowo niedostępny.

Proszę czekać...

loader

Proszę czekać...

Warunki korzystania

Wprowadzenie

WEB100 Technologies rozwija oprogramowanie od ponad 10 lat. Posiadamy doświadczenie i technologie, które zapewniają wysoką wydajność, jakość i obniżenie kosztów druku.

Prawa autorskie

Prawa autorskie materiałów na tej stronie są własnością lub licencjonowane przez WEB100 Technologies. Żadna część materiałów na tej stronie nie może być kopiowana przez osoby trzecie, nie może być dystrybuowana ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Technologii WEB100.

Znaki towarowe, slogany i/lub obrazy na tej stronie są własnością ich właścicieli i nie mogą być adaptowane, reprodukowane, kopiowane, przechowywane, dystrybuowane, przekazywane, drukowane, demonstrowane, sublicencjonowane, publikowane w całości lub w części bez uprzedniej zgody z właścicielami znaków towarowych i uzyskania pisemnej zgody. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać się z jakiejkolwiek części tej witryny.

Gwarancje

Firma WEB100 Technologies nie bierze odpowiedzialności za błędy lub pomyłki w tej witrynie i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia. WEB100 Technologies nie gwarantują, że ta witryna będzie wolna od wirusów lub że dostęp do tej witryny będzie nieprzerwany. Musisz podjąć własne środki ostrożności, aby upewnić się, że wszystkie strony, które chcesz odwiedzić w tej witrynie, nie zawierają wirusów ani innych problemów, które mogą zakłócić lub uszkodzić działanie systemu komputerowego.

Odpowiedzialność i zgodność z prawem

Firma WEB100 Technologies nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym bezpośrednie lub pośrednie szkody, utratę zysków, dochody i wszelkie szkody reputacji związane z użyciem lub dostępem do niej lub niemożnością korzystania z tej witryny.

Musisz przestrzegać wszystkich praw dotyczących dostępu i korzystania z materiałów w tej witrynie, w tym prawa państwa, w którym mieszkasz lub kraju, z którego odwiedzasz tę witrynę.

Ograniczenie odpowiedzialności za zgodność kolorów

WEB100 Technologies przywiązują dużą wagę do kwestii separacji kolorów i renderowania kolorów oraz dążą do jak najlepszego przestrzegania kolorów zdjęć i fotobooków w gotowych produktach drukowanych. Należy jednak pamiętać, że technologia ta jest spowodowana niewielką zmianą kolorów w różnych obiegach.

Nie jest możliwe wykonanie dokładnie 100% dopasowania koloru obserwowanego przez użytkownika na ekranie komputera i gotowych produktów drukowanych. Powodem niemożliwości 100-procentowego dopasowania kolorów jest niezdyscyplinowana reprodukcja kolorystyczna nowoczesnych monitorów oraz specyfika rozdzielania i drukowania urządzeń drukujących.